Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 8.1.2021 bude prevádzka Materskej školy v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 aj naďalej len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

V prípade, že niektorí zo zákonných zástupcov, kde obidvaja rodičia pracujú (nie Home office), majú ešte záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, prosíme o nahlásenie svojho záujmu triednym učiteľkám do štvrtku 14.1.2021.

O prevádzke MŠ po celoplošnom testovaní, ktoré je naplánované na 23.1.2021 a 24.1.2021, Vás budeme priebežne informovať.