Zmena stupňa Covid automatu od 04.10.2021

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám,že mesto Poltár sa v týždni od 4.10.- 8.10.2021 nachádza v červenej farbe, v 1.stupni ohrozenia.
Materská škola sa podľa školskėho semafóru nachádza v oranžovej farbe.
Materská Škola pokračuje aj naďalej prezenčne vo všetkých triedach.

Povinnosti zákonných zástupcov:
– vypísať tlačivo o bezpríznakovosti,
– v interiéri MŠ sa pohybovať len s prekrytím horných dýchacích ciest RESPIRÁTOROM,
– v exteriéri MŠ sa pohybovať len s prekrytím horných dýchacích ciest (použitie respirátora alebo rúška),
– pri vstupe bude meraná teplota.

!Bez prekrytia horných dýchacích ciest Vám nebude umožnený vstup do areálu MŠ!

Ďakujeme všetkým zodpovedným zákonným zástupcom.