Prvý mesiac najmladších škôlkarov

V novom školskom roku trieda Motýliky  privítala vo svojich priestoroch tých najmenších 2-3 ročné deti. Snažili sme sa  pripraviť prostredie tak, aby bolo pre deti príjemné, zaujímavé, podnetné ale hlavne bezpečné a atraktívne pre pohybové aktivity. Napriek našej snahe sa v očkách detí objavili slzičky  strachu z nepoznaného. Veríme, že časom obavy pominú a my budeme spolu s kamarátmi tráviť čas pri spoznávaní nového prostredníctvom hier, piesní, tanca, aktivít.

 

Viedli sme deti pri hrách k spolupráci, oboznamovali s pravidlami triedy a riešili prvé konflikty.

Oboznamovali sme sa s kultúrou stolovania a udržiavaní poriadku pri  stolovaní.

Osvojovali nové poznatky prostredníctvom edukačných aktivít  o farbách, správnom úchope kresliaceho materiálu, ako správne používať lepidlo, či lepiť.

Skúmali sme tvárnosť piesku prostredníctvom tvorítok.

Získavali odvahu pri rozvoji jednoduchých akrobatických cvičení.