Dňa 10.3.2020 zasadal Krízový štáb mesta Poltár, kde boli prijaté nasledovné opatrenia v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 v Slovenskej republike týkajúce sa škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár :...