Mesiac: máj 2020

Prijímacie talentové pohovory do ZUŠ

Riaditeľka ZUŠ Poltár vyhlasuje pre školský rok 2020/21 PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY ​​HUDOBNÝ ODBOR: klavír, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, akordeón, saxofón, husle, spev, zborový spev, ​​organ, gitara, bicie nástroje,...