Organizačné zabezpečenie MŠ počas mesiacov júl a august 2020 : 1.7. – 31.7.2020 – prevádzka MŠ otvorená 1.8. – 14.8.2020 – prevádzka MŠ zatvorená 17.8. – 21.8.2020 – prevádzka MŠ...