Vážení rodičia, na základe pokynov ÚVZ SR a Ministerstva školstva SR sú dočasne zakázané stretnutia a zhromažďovania sa osôb v priestoroch MŠ, z čoho vyplýva, že sa neuskutoční celoškolské a...