Mesiac: október 2020

Prerušenie prevádzky MŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Okresného úradu verejného zdravotníctva v Lučenci a v spolupráci so zriaďovateľom Mesto Poltár sa prerušuje prevádzka Materskej školy Sklárska 34 Poltár v...

COVID-19 : červená zóna

Vážení rodičia, od 24.10. 2020 je Materská škola Sklárska zaradená do červenej zóny,nakoľko bol potvrdený jeden pozitívny prípad COVID. Po konzultácii so zriaďovateľom a Okresným ÚVZ v Lučenci sa prerušuje...