INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti Usmernenie MŠVVaŠ SR pre MŠ a ZŠ zo dňa 27. októbra 2020 a to body 1.,2. a 7., ktoré...