Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti zmenu, ktorá je platná od dnes 2.11.2020 v bode 7 Usmernenia MŠVVaŠ SR pre MŠ a ZŠ zo dňa 27. októbra 2020 : 7....