Mesiac: január 2021

Projekty MŠ

Vážení rodičia, s cieľom zefektívniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a zmodernizovať výučbu sme materskú školu zapojili do nasledovných projektov : Projekt Raiffeisen banky – Digitálna trieda Do projektu sme...

COVID-19 upozornenie

Vážení rodičia, dňa 26.1.2021 sa potvrdil pozitívny prípad na ochorenie covid-19 (pozitívny zákonný zástupca dieťaťa). Z tohto dôvodu Vás prosíme sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov ochorenia...

Opatrenia platné od 27.1.2021

Vážení rodičia, dňa 27.1.2021 (v stredu) je potrebné sa pri vstupe do budovy MŠ preukázať potvrdením o negatívnom teste, prip.potvrdenim o výnimke. Týmto testom sa preukazujete pri odovzdávaní a preberaní...

Prevádzka MŠ v januári 2021

Vážení rodičia, prevádzka Materskej školy Sklárska 34 v Poltári je v dňoch 07.01.2021 a 08.01.2021 prerušená z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry. Od 11.01.2021 bude prevádzka materskej...