Vážení rodičia, prevádzka Materskej školy Sklárska 34 v Poltári je v dňoch 07.01.2021 a 08.01.2021 prerušená z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry. Od 11.01.2021 bude prevádzka materskej...