Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 8.1.2021 bude prevádzka Materskej školy v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021 aj naďalej len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v...