Na základe rozhodnutia Vlády SR, aktualizovaného „Návratu do škôl 2021 k 8. 2. 2021“ vydaného ministerstvom školstva zo dňa 4. 2. 2021 oznamujeme zákonným zástupcom, že výučba v MŠ Sklárska...