Vážení rodičia, podľa pokynov Ministerstva školstva SR a ÚVZ SR, ktoré boli vydané k nástupu detí do škôl a školských zariadení, je zákonný zástupca dieťaťa povinný pri vstupe do priestorov...