Vážení rodičia,  naše mesto sa momentálne nachádza v III. stupni varovania (bordovom) podľa platného regionálneho COVID automatu.  Podľa pokynov Ministra školstva SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa a RÚVZ Vám...