Mesiac: september 2021

Výsledky volieb do Rady školy

Vážení rodičia, oznamujeme Vám výsledky volieb do Rady školy pri Materskej škole Sklárska 34 Poltár : Zvolení zástupcovia rodičov: PhDr. Katarína Koldová Mgr. Gabriela Gaberová Ing. Zuzana Schneiderová Mgr. Ivana...

Projekt “Spoznaj Zem cez dotyky”

Predsedkyňa Rady rodičov PhDr.Katarína Koldová v spolupráci s riaditeľstvom materskej školy spracovala projekt, ktorý podala na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Poltári. Návrh na daný projekt bol Mestským zastupiteľstvom odsúhlasený a...