Prázdniny sa skončili a triedy našej materskej školy sa zaplnili detským smiechom, ale aj plačom. Prvé dni v škôlke boli náročnou skúškou detských srdiečok a trpezlivosti rodičov aj pani učiteliek....