Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti zmeny v uhrádzaní poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné poplatky).  Školné poplatky  môžete uhrádzať nasledovne: 1. Na účet: Mesiac vopred (do 20-teho v mesiaci)...