Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti zmeny v uhrádzaní poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné poplatky).  Školné poplatky  môžete uhrádzať nasledovne: 1. Na účet: Mesiac vopred do 10-teho v mesiaci na...