Mama je domov, kde svoju radosť môžeš vysloviť, mama je slnko, čo dokáže tvoje slzy vysušiť,  mama je vrúcne objatie, cit a pohladenie,  mama je tá, ktorá má pre teba...