Mesiac: august 2022

Organizácia školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár Vám dáva do pozornosti nasledovné organizačné pokyny k začiatku školského roka 2022/2023 : Prevádzka materskej školy bude po dohode so zriaďovateľom obnovená...

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že poplatky za stravu je potrebné uhradiť mesiac vopred, a to do 20. v mesiaci nasledovne :  v mesiaci august sa uhrádza poplatok za stravu za...