Vážení rodičia, pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok, to je 26.9.2022, o 16:00 hod. v triede Lienok.  Po celoškolskom rodičovskom zdužení sa uskutočnia triedne rodičovské...