Aktuálne informácie pre rodičov od 05.04.2021

Vážení rodičia,
vzhľadom k epidemiologickej situácii podľa COVID AUTOMATU sa mesto Poltár nachádza v čiernom stupni aj v týždni od 5.apríla 2021.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude MŠ Sklárska 34 v Poltári aj naďalej v prevádzke v obmedzenom režime (od 06. apríla 2021 do 09. apríla 2021) pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Od 06.04.2021 (utorok) budú v prevádzke 2 triedy (Trieda Motýliky a Zajačiky).

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ aj naďalej zostáva povinnosť zákonných zástupcov vyplniť a predložiť:
– čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
Čestné vyhlásenie.docx (21 stiahnutí)
– preukázanie sa negatívnym testom COVID pri vstupe do areálu MŠ a budovy (platnosť testu je 7 dní), testom sa preukazuje každá osoba.