Aktuálne informácie pre rodičov od 1.3.2021

Vážení rodičia, 

naše mesto sa momentálne nachádza v III. stupni varovania (bordovom) podľa platného regionálneho COVID automatu. 

Podľa pokynov Ministra školstva SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa a RÚVZ Vám oznamujeme, že Materská škola Sklárska 34 v Poltári pokračuje v prezenčnej forme v plnej prevádzke (6 tried).

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ: 

  • zákonní zástupcovia a vstupujúce osoby rešpektujú oznamy na tabuliach a nástenkách a riadia sa pokynmi ÚVZ (R-O-R)
  • zákonný zástupca sa preukazuje pri vstupe negatívnym testom na COVID (test má platnosť maximálne 7 dní)
  • zákonný zástupca podpisuje tlačivo – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
  • deti v triede nosia rúško (rúško zabraňuje šíreniu COVID do okolia, zachytáva priamy prúd kvapôčok. Jeho nosenie má v súčasnosti význam u každého z nás.). Nosenie rúška sa nevzťahuje pre deti do 3 rokov.

Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka MŠ