Aktuálne informácie pre rodičov od 22.3.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra z 19.3.2021, usmernenia ÚVZ v Lučenci a po dohode so zriaďovateľom, bude MŠ Sklárska 34 v Poltári aj naďalej v prevádzke prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich chod domácnosti, ktorým bola udelená vynimka.

V pondelok 22.03.2021 pokračujeme tak ako v týždni od 15.03.2021. V prevádzke budú 2 triedy (Trieda Motýliky a Zajačiky), zákonní zástupcovia boli oboznámení triednymi učiteľkami.

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ aj naďalej zostáva povinnosť zákonných zástupcov vyplniť a predložiť:
– čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
Čestné vyhlásenie.docx (8 stiahnutí)
– predloženie negatívneho testu COVID pri vstupe do areálu MŠ a budovy (platnosť testu je maximálne 7 kalendárnych dní)