Aktuálne informácie pre rodičov od 29.3.2021

Vážení rodičia,

vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii podľa COVID AUTOMATU, prechádza mesto Poltár od 29.03.2021 do čierneho stupňa varovania.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude MŠ Sklárska 34 v Poltári aj naďalej v prevádzke v obmedzenom režime, a to aj počas veľkonočných prázdnin (dňa 01. apríla 2021 a 06. apríla 2021) pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Od 29.03.2021 (pondelok) budú v prevádzke 2 triedy ( trieda Motýliky a Zajačiky).

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ aj naďalej zostáva povinnosť zákonných zástupcov vyplniť a predložiť:

– čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
Čestné vyhlásenie.docx (21 stiahnutí)
– preukázanie sa negatívnym testom COVID pri vstupe do areálu a budovy MŠ (platnosť testu je maximálne 7 kalendárnych dní).