Aktuálne informácie pre rodičov od 8.3.2021

Vážení rodičia,

na základe aktuálneho rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1- A1810 s účinnosťou od 8.marca do 21. marca 2021 a uznesenia vlády SR bude MŠ Sklárska 34 v Poltári v prevádzke prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Po zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie v meste Poltár a po dohode so zriaďovateľom udeľujeme výnimky aj pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich chod domácnosti:

• pedagógov MŠ a ZŠ vyučujúcich dištančne,

• pracujúcemu zákonnému zástupcovi a matka na rizikovom tehotenstve,

• zákonnému zástupcovi poskytujúcemu špeciálnu starostlivosť o ďalšie dieťa v spoločnej domácnosti (zdravotne postihnuté dieťa),

• zákonnému zástupcovi pracujúcemu v sektore kritickej infraštruktúry a matka sa stará o viac detí v rodine (jedno z detí je školopovinné),

• pracujúcich oboch zákonných zástupcov (jeden pracuje striedavo na pracovisku a home office).

V pondelok 08.03.2021 budú v prevádzke 2 triedy (Trieda Motýliky a Zajačiky), zákonní zástupcovia boli oboznámení triednymi učiteľkami.

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ aj naďalej zostáva povinnosť zákonných zástupcov vyplniť a predložiť:

• čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie od zamestnávateľa – obaja zákonní zástupcovia,

• kópiu negatívneho testu COVID (platnosť je 7 dní).

V prípade potreby vystavíme kópie v riaditeľni MŠ.