Aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou COVID-19

Vážení rodičia,
na základe pokynov ÚVZ SR a Ministerstva školstva SR sú dočasne zakázané stretnutia a zhromažďovania sa osôb v priestoroch MŠ, z čoho vyplýva, že sa neuskutoční celoškolské a triedne rodičovské združenie.

Z tohto dôvodu budete mať v priestoroch šatní listinu, v ktorej potvrdzujete, resp. si volíte, triedneho dôverníka. Vašim podpisom nám dáte na vedomie Vaše rozhodnutie, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Zároveň Vás prosíme o sledovanie násteniek v priestoroch šatní, kde Vás budú Vaše triedne učiteľky priebežne informovať o poplatkoch ( triedny fond, ZRPŠ) a sprostredkujú Vám informácie v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom, ktoré by ste sa dozvedeli na celoškolskom a triednom rodičovskom združení, pokiaľ by nepretrvávala pandémia COVID-19.

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.00 hod. Zberné triedy až do odvolania nie sú otvorené.

Ďakujeme za pochopenie