Aktuálne zmeny v prevádzke MŠ od stredy 3.3.2021

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dnes v neskorých poobedňajších hodinách zriaďovateľ po dohode s riaditeľkou materskej školy rozhodol nasledovne:

od 03.03.2021(streda) pokračujeme v prezenčnej forme, teda do materskej školy môžu chodiť všetky deti.

V prevádzke bude 5 tried – Včielky, Macíky, Lienky, Motýle, Sovičky.

Riaditeľka MŠ