Beseda s policajtami

Vo štvrtok 2.6.2022 k nám zavítali policajti. Deti ich netrpezlivo a s napätím očakávali na školskom dvore.

Pani policajtka, ktorá prišla medzi nás, predstavila deťom prácu policajtov. Popísala im policajnú uniformu, ukázala rôzne pomôcky, ktoré policajti využívajú pri svojej práci a priblížila samotnú prácu policajtov.  Pani policajtka predviedla ako sa používajú putá, nepriestrelná vesta, zbraň, obušok, terčík a iné. Policajné pomôcky sa deťom veľmi páčili a potešili sa, že si na ne budú môcť  aj siahnuť.

Pani policajtka zadala deťom úlohu, aby kriedou nakreslili štátny znak SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každej policajnej uniformy. 

V závere besedy si deti mohli vyskúšať to, čo ich lákalo, pani policajtka bola veľmi ochotná a aj trpezlivá, za čo jej patrí za všetky deti veľké „ďakujeme“.

S deťmi sa rozlúčila sirénou a blikajúcimi svetlami.