Bezpečne na ceste

Dňa 26.9.2017 si deti na dopravnom ihrisku prakticky preverili zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Uplatňovali zásadu „vidieť a byť videný“.