Čarovný apríl

O mesiaci apríl sa hovorí, že je pochabí, nakoľko ukazuje rôznorodosť počasia od mrazov, sneženia,     prudkého vetra až po celodenné neutíchajúce dažde. Ani tento rok to nebolo ináč. Jeden deň bolo chladno ako v zime , ďalší deň teplo a slnečno. My v materskej škole sme sa toho nezľakli a pre deti  vymýšľali aktivity, ktoré sa dali  realizovať za každého počasia  v triede, na terase, v areáli MŠ alebo priamo na lúke.                                                                                                                                            Prvou témou mesiaca bolo vesmírne dobrodružstvo, kde sa deti oboznámili s planétami Slnečnej sústavy, ako sa volá planéta na ktorej žijeme. Leteli sme na Mesiac, sledovali a prežívali let rakety, pristáli a chodili ako kozmonauti na Mesiaci. Informácie sme dopĺňali  vhodným obrazovým materiálom z encyklopédií, prácou na interaktívnej tabuli. S deťmi sme si vyrábali ďalekohľady na pozorovanie hviezd, Mesiaca. Maľovali sme deň a noc, učili pesničky. Poznávali  rôzne dopravné prostriedky a určovali kde sa pohybujú, na čo nám slúžia. Z geometrických tvarov zostrojovali smetiarske autá.

 Pripomenuli sme si aj sviatok našej planéty:,, Deň Zeme“ tu sme deťom poskytli  široké možnosti posilňovania ochranárskych postojov k prírode a spoluzodpovednosti za kvalitu životného prostredia. Deti maľovali Zem akú chcú mať , ako sa treba o ňu starať, aby bola zdravá a nám všetkým sa dobre na nej žilo. Prispeli sme aj my zbieraním odpadkov okolo areálu MŠ. Viedli a učili ich triediť odpad, utvrdzovali farby, rozpoznávali do akej farebnej nádoby patrí. Zúčastnili sme  sa  divadelného predstavenia o triedení odpadu, ktoré rozšírilo detské poznanie zábavnou formou s pesničkami.  

                           Pripravovali a slávili sme  aj  veľkonočné sviatky, prostredníctvom ktorých   deti  poznávali ľudové tradície našej kultúry, či už pri maľovaní vajíčok, pletení korbáčov, učení sa básničiek,  riekaniek, vinšovačiek, tančekov. Jar je ročným obdobím kedy začína všetkého zrod. Zrod nového života  rastlín, živočíchov či  hmyzu. Zrealizovali sme v materskej škole aj Veľkonočné trhy, z ktorých zisk pôjde na podporu detí pri aktivitách v MŠ.

 Poslednou témou mesiaca apríl bola ,,Meduška a jej kamaráti“. Tu spoznávali deti hmyz na lúkach, pomenúvali ho, vyzdvihovali jeho dôležitosť v kolobehu života, poznávali stavbu tela, poznávali a učili sa jeho vývoj od vajíčka,  kreslili, oboznamovali sa  s novými technikami, maľovania matricami, čarovali  voskovkami a akvarelovými farbami. Hrali sa pohybové hry na včielky, motýle, zahrali sa pantomímu, zrod nového života vo vývoji motýľa.

Posledný deň 29.04.2022 sme si oživili tradície stavania mája, nakoľko 1.máj pripadol na nedeľu. Deti pomáhali pri jeho zdobení viazaním stužiek a po jeho postavení chlapcami z najstarších predškolských tried sme si spolu zaspievali pieseň :,,Staviame my máje“ a po jej doznení  si zatancovali na detské ľudové piesne.

Deti všetky aktivity zvládali a vždy sa tešili na ďalší deň,  čo im prinesie, čo nové sa naučia, čo nové  pre nich pani učiteľky  pripravili.