Kategória: Informácie

Výsledky volieb do Rady školy

Vážení rodičia, oznamujeme Vám výsledky volieb do Rady školy pri Materskej škole Sklárska 34 Poltár : Zvolení zástupcovia rodičov: PhDr. Katarína Koldová Mgr. Gabriela Gaberová Ing. Zuzana Schneiderová Mgr. Ivana...

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste si v dňoch 19.8.2021 (štvrtok) a 20.8.2021 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. prišli uhradiť školné a poplatok za stravu na...

Brigáda v MŠ

Vážení rodičia, dňa 19.júna 2021 (v sobotu) od 8:30 hod. sa uskutoční brigáda v našej MŠ. PROSÍME VŠETKÝCH OTECKOV, MAMIČKY, DOBROVOĽNÍKOV, ABY NÁM PRIŠLI POMÔCŤ ZREALIZOVAŤ PROJEKT PRE DETI: „SPOZNAJ...

MDD v materskej škole

Milé deti, MDD sa rýchlo blíži a my sme si pre Vás, naši milí škôlkári, pripravili zábavné dopoludnie plné súťažných disciplín, odmien a občerstvenia. Vidíme sa teda v utorok 1.6.2021...