Kategória: Informácie

Letná brigáda v MŠ

Milí rodičia, zamestnanci a priatelia MŠ, srdečne Vás pozývame v sobotu 11.07.2020 o 8:00 hod.na letnú brigádu v MŠ Sklárska v Poltári. Plánované aktivity: Sadenie stromčekov a kríkov v kútiku...

VZDELÁVANIE PRE PREDŠKOLÁKOV

Milí rodičia, za účelom vzdelávania Vašich predškolákov zakúpilo Mesto Poltár IP – licenciu pre rodičov na vzdelávacom portáli ABC Škôlka platnú do konca septembra 2020. Návod pre rodičov: 1. Zaregistrujte...

Prijímacie talentové pohovory do ZUŠ

Riaditeľka ZUŠ Poltár vyhlasuje pre školský rok 2020/21 PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY ​​HUDOBNÝ ODBOR: klavír, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, akordeón, saxofón, husle, spev, zborový spev, ​​organ, gitara, bicie nástroje,...

Preberanie osobných vecí detí

Vážení rodičia, v prípade, že si chcete prevziať osobné veci svojich detí (papučky, úbory, obsah šatňovej skrinky …), dohodnite si s triednymi učiteľkami telefonicky stretnutie, aby ste si mohli tieto...

Zápis do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár v zmysle zákona MŠ SR č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že: Žiadosť o zápis dieťaťa do Materskej...

Zápis do 1.ročníka

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka uskutoční bez prítomnosti detí. Základná škola Slobody 2 Poltár : –...