Kategória: Informácie

Aktuálne informácie pre rodičov

Vážení rodičia,  naše mesto sa momentálne nachádza v II. stupni varovania (červenom) podľa platného regionálneho COVID automatu.  Podľa pokynov Ministra školstva SR, ktoré boli vydané k návratu do škôl a ...

Projekty MŠ

Vážení rodičia, s cieľom zefektívniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole a zmodernizovať výučbu sme materskú školu zapojili do nasledovných projektov : Projekt Raiffeisen banky – Digitálna trieda Do projektu sme...

COVID-19 upozornenie

Vážení rodičia, dňa 26.1.2021 sa potvrdil pozitívny prípad na ochorenie covid-19 (pozitívny zákonný zástupca dieťaťa). Z tohto dôvodu Vás prosíme sledovať zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov ochorenia...

Opatrenia platné od 27.1.2021

Vážení rodičia, dňa 27.1.2021 (v stredu) je potrebné sa pri vstupe do budovy MŠ preukázať potvrdením o negatívnom teste, prip.potvrdenim o výnimke. Týmto testom sa preukazujete pri odovzdávaní a preberaní...