Kategória: Informácie

Prijímacie talentové pohovory do ZUŠ

Riaditeľka ZUŠ Poltár vyhlasuje pre školský rok 2020/21 PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY ​​HUDOBNÝ ODBOR: klavír, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, akordeón, saxofón, husle, spev, zborový spev, ​​organ, gitara, bicie nástroje,...

Preberanie osobných vecí detí

Vážení rodičia, v prípade, že si chcete prevziať osobné veci svojich detí (papučky, úbory, obsah šatňovej skrinky …), dohodnite si s triednymi učiteľkami telefonicky stretnutie, aby ste si mohli tieto...

Zápis do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár v zmysle zákona MŠ SR č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že: Žiadosť o zápis dieťaťa do Materskej...

Zápis do 1.ročníka

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka uskutoční bez prítomnosti detí. Základná škola Slobody 2 Poltár : –...

Uzatvorenie MŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, bude Materská škola uzatvorená v termíne od...

Podporte náš projekt v programe TESCO

NÁUČNO – POZNÁVACIE TABULE V PRÍRODE Cieľom nášho projektu je dať deťom predškolského veku príležitosť vyrastať zdravšie, zmysluplnejšie a podporovať u nich vzťah k environmentálnej výchove formou aktivít v prírode....