Kategória: Informácie

Rodičovské združenie

Važení rodičia, pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 16.septembra 2019 (v pondelok) o 16.00 hod. v telocvični MŠ. Po jeho ukončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia...

Riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že : ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ...

Oznam – prerušenie prevádzky MŠ

Materská škola Sklárska 34 Poltár oznamuje rodičom, že v súvislosti s prudkým nárastom chrípkových ochorení bude so súhlasom zriaďovateľa – Mesta Poltár a Úradu verejného zdravotníctva v Lučenci prevádzka Materskej...