Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v priestoroch materskej školy. Deti sú zaraďované do jednotlivých krúžkov na základe písomných prihlášok rodičov. Krúžky sú bezplatné. Finančné náklady spojené s chodom...