Kategória: Macíky

September v triede Macíkov

Nový školský rok, nová trieda, noví kamaráti, nové pani učiteľky, nové pravidlá … Pre niekoho je zrazu toho nového až príliš veľa a nevie to všetko naraz spracovať a vyrovnať...

Rozlúčka v triede “Macíkov”

Pondelkové horúce popoludnie patrilo našim predškolákom z triedy Macíkov, ktorí sa rozlúčili s materskou školou a so všetkými, s ktorými denne prichádzali do styku. Rozlúčka bola slávnostná, dojemná, veselá i...