Kategória: Motýliky

Prvý mesiac najmladších škôlkarov

V novom školskom roku trieda Motýliky  privítala vo svojich priestoroch tých najmenších 2-3 ročné deti. Snažili sme sa  pripraviť prostredie tak, aby bolo pre deti príjemné, zaujímavé, podnetné ale hlavne bezpečné...