Kategória: Myšky

Objavovanie prírody

Krásny je les v jeseni, i keď nie je zelený. Zlatom svietia javory, buk červeňou zahorí. Breza striasla dukáty, les je veľmi bohatý. Aby deti dokázali svet okolo seba správne...

Čo sa u nás urodilo

V rámci témy týždňa „Čo sa u nás urodilo“ naše Myšky zvládli prechádzku do záhradkárskej oblasti, kde pozorovali a pomenúvali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Na záver vychádzky sa posilnili...

Ide, ide vláčik

Deň železničiarov sme si pripomenuli cestou vláčikom do mesta Lučenec. Deťom sa výlet vláčikom veľmi páčil, a keďže nepociťovali žiadnu únavu, cestou späť sme vláčik vymenili za autobus....

Bezpečne na ceste

Dňa 26.9.2017 si deti na dopravnom ihrisku prakticky preverili zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke. Uplatňovali zásadu „vidieť a byť videný“....