Kategória: Zajačiky

Mikuláš v triede Zajačiky

6.12. k nám do našej materskej školy zavítal Mikuláš s pomocníkmi anjelom a čertom. Navštívil všetky triedy, aj tú našu. Deti si pripravili pre neho pekný program a potešili sa...