Cesta vlakom

Pri téme týždňa Načo sú nám kolesá (doprava) sa deti cez týždeň oboznamovali s dopravnými prostriedkami a miestom ich pohybu. Dňa 29. septembra 2016 sme boli na výlete vlakom v Kokave nad Rimavicou, počas ktorého sa deti oboznamovali s prácou rušňovodiča, výpravcu a revízora, ktorý rozdal deťom detské cestovné lístky. Po návrate do materskej školy deti vyjadrovali zážitky z výletu kresbou, hrou na vlak. Deťom sa jazda vlakom veľmi páčila a domov odišli plné zážitkov.