Choré deti nepatria do materskej školy

Vážení rodičia,
nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.

Aby sa zamedzilo tomu, že do kolektívu príde dieťa s infekčným ochorením, robí sa tzv. ranný filter, kontrola zdravotného stavu dieťaťa. Vykonáva sa každé ráno pri prijímaní dieťaťa do zariadenia. Niekedy dieťa nejaví pri rannom filtri príznaky, ale prejavia sa počas dňa. V prípade, že sa u dieťaťa objavia príznaky:
1. umiestnime ho do miestnosti na to určenej,
2. kontaktujeme zákonných zástupcov,
3. dieťa odovzdáme čo najskôr zákonným zástupcom, povinnosťou zákonných zástupcov je prísť čo najskôr pre dieťa, ktoré takéto príznaky vykazuje.

Kontrolujte svoje deti aj doma a v prípade, že sa Vám ich zdravotný stav nezdá, nechajte ich doma na preliečenie.

Pred epidémiou koronavírusu kontrolovali pani učiteľky deti pohľadom (ich oči, uši, nos, viditeľné časti kože) a mohli odmietnuť prevziať dieťa do MŠ dieťa, ak:
• malo oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
• z uší mu vytekala tekutina a bola zaschnutá na ušnici,
• z nosa mu vytekala hustá skalená tekutina,
• okolie nosa malo červené, podráždené,
• malo na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
• malo intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Okrem uvedených symptómov si v čase koronavírusu učitelia pri rannom filtri všímajú aj iné príznaky ochorenia dýchacích ciest:

• upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom,
• zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha),
• bolesť uší,
• oslabený sluch,
• suchý dusivý kašeľ.

Výrazne prosíme rodičov, aby do materskej školy nosili len deti bez príznakov akejkoľvek choroby (kašeľ, zapálené oči, výtok z nosa, žalúdočné ťažkosti, hnačka, iné infekčné choroby a pod.).
V triedach je realizovaný ranný filter a učiteľka má právo odmietnuť prevziať dieťaťa s príznakmi akejkoľvek choroby.
Len keď budeme zodpovední a predovšetkým ohľaduplní voči iným rodičom a deťom, len vtedy môžeme nad pandémiou zvíťaziť.

Riaditeľka materskej školy