Čo sa u nás urodilo

V rámci témy týždňa „Čo sa u nás urodilo“ naše Myšky zvládli prechádzku do záhradkárskej oblasti, kde pozorovali a pomenúvali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Na záver vychádzky sa posilnili sladkými jabĺčkami a hruštičkami.