COVID-19 : červená zóna

Vážení rodičia,
od 24.10. 2020 je Materská škola Sklárska zaradená do červenej zóny,nakoľko bol potvrdený jeden pozitívny prípad COVID.
Po konzultácii so zriaďovateľom a Okresným ÚVZ v Lučenci sa prerušuje prevádzka v jednej triede – LIENKY.
Ostatné triedy ostávajú v prevádzke s prísnym dodržiavaním hygienicko-epidemiologických nariadení tak ako doteraz.