Dajme spolu gól

Posledný krúžok v tomto roku si deti užili tak, ako sa patrí. V zime sa budú šantiť na snehu a ľade a pokračovať sa bude znova na jar.