Dajme spolu gól

Po zimnej odmlke si na krúžku “Dajme spolu gól” zašportovali aj naše Myšky a budú v tom pokračovať každú druhú stredu pod taktovkou nového trénera.
V rámci krúžku budeme pomocou rôznych pohybových činností podporovať u detí poznanie, že pohyb je dôležitý pre udržanie zdravia, dobrej kondície, zdravého životného štýlu a predchádzaniu obezity.