Deň matiek

Drahé mamky, mamičky,

MAMA, je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama – to je láska sama, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá.
V tomto náročnom období ste to práve Vy, mamy, ktoré svoje rodiny spájate a robíte súdržnejšími, možno je práve teraz viac času na spoločné rozhovory, a tým aj viac času na spoznanie radostí, ale aj starostí svojich blízkych.

Deň matiek je príležitosťou poďakovať Vám za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.
Pri tejto príležitosti sme si k Vášmu sviatku pripravili s deťmi darčeky v podobe pozdravov, básní a piesní.

Drahé mamy, mamičky prajeme Vám príjemné prežitie Vášho sviatku, sviatku Dňa matiek.

Vaše deti a pani učiteľky