Deň otvorených dverí

V stredu 11.5.2022 sa v našej materskej škole uskutočnil po prvý krát Deň otvorených dverí (DOD). Pani riaditeľka oboznámila rodičov s priestormi školského dvora a škôlky. Rodičov zaujímalo vybavenie jednotlivých tried, deti sa zoznámili s niektorými pani učiteľkami, zahrali sa s hračkami v triedach a  vyskúšali si aj  rôzne hry na interaktívnej podlahe.

Na záver čakalo na deti a rodičov malé občerstvenie, ktoré pripravili pani kuchárky, aby rodičia ochutnali jedlá z našej kuchyne. Pri príprave jedál sa dodržiavajú predpísané technologické postupy a potraviny, ktoré sa používaju pri varení pokrmov, sú vždy najvyššej kvality. Deti, ktoré sa stravujú v našej materskej škole, majú na tanieri vždy čerstvé, kvalitné a chutné jedlo. 

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili dnešného DOD a rozhodli ste sa zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy. Dúfam, že ste si z dnešného DOD odniesli príjemný zážitok a poslanie našej materskej školy posuniete ďalej Vašim známym.