Deň Zeme pri sovičkách

Aj keď sme len malé deti,
aj my vieme triediť smeti. 

Modrá, žltá, zelená,
vieme, čo to znamená. 

Slniečko už vonku svieti,
poďme všetci triediť smeti. 

Papier, plasty, plechovky,
sklo aj samé baterky. 

V piatok  22. apríla si svet pripomína deň Zeme. Ekologicky motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na znečisťovanie  životného prostredia a podnecuje k diskusii o možnostiach ako zabrániť znečisťovaniu. Je to príležitosť ako upriamiť pozornosť detí na našu planétu, prírodu a životné prostredie a ich ochranu.

Práve preto sme sa aj my počas týždňa venovali práve aktivitám venovaným našej Zemi, prírode a zabráneniu znečisťovania životného prostredia.

Niektoré prebiehali na triede…

Iné na školskom dvore, kde sme spoločne zasadili strom a hravou formou pomocou vrtuliek skúmali smer a silu vetra…

 

A nakoniec sme sa vybrali zbierať odpadky …